Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej w roku szkolnym 2013/2014

 

Klasa I:

Oto ja. Klasa1 Komplet Wydaw. MAC

J. angielski – Fairyland 1. Podręcznik i ćwiczenia. (Activity book) Express Publishing.

J. niemiecki – bez podręcznika.

Klasa II:

Odkrywam siebie. Klasa 2. sem1 i 2 Wyd. MAC

J. niemiecki – Ich und du 2. Podręcznik i ćwiczenia PWN

J. angielski – Fairyland 2. Podręcznik i ćwiczenia. (Activity book) Express Publishing

Klasa III:

Odkrywam siebie. Klasa 3. sem1 i 2 MAC

J. niemiecki – Ich und du 3. Podręcznik i ćwiczenia PWN

J. angielski – Fairyland 3. Podręcznik i ćwiczenia. Express Publishing

Klasa IV:

J. polski – Między nami. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Historia – Historia wokół nas. Podręcznik. WSiP

Matematyka – Matematyka wokół nas. Podręcznik. WSiP (nowe wydanie – biała okładka)

Przyroda – Przyrodo witaj. Podręcznik i ćwiczenia WSiP (ćwiczenia nowe wydanie – na okładce dziecko z psem)

J. niemiecki – Ich und du.4 Podręcznik i ćwiczenia.

J. angielski – Starland 1. Podręcznik i ćwiczenia (Work book)+płyta Express Publishing

Zajęcia techniczne – Jak to działa? Podręcznik z ćw.kl. IV-VI Nowa Era(na 3 lata)

Muzyka – Muzyczny świat. Klasa 4 MAC

Plastyka – bez podręcznika

Klasa V:

J. polski – Między nami 5. . Podręcznik i ćwiczenia. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Historia – Historia wokół nas.5 Podręcznik. WSiP

Matematyka – Matematyka wokół nas. Podręcznik. WSiP

Przyroda – Przyrodo witaj. Podręcznik i ćwiczenia WSiP

J. niemiecki – Ich und du. 5 Podręcznik i ćwiczenia PWN (tylko klasa V a i uczniowie z kl. Vb i V b, którzy w kl. IV uczyli się niemieckiego)

J. angielski – Starland 2. Podręcznik i ćwiczenia.(Work book) Express Publishing

Muzyka – Muzyczny świat. cz. 1 i 2 MAC

Plastyka – bez podręcznika

Klasa VI:

J. polski – Przygoda z czytaniem. MAC (podręczniki stare do odkupienia)

J. polski – Przygoda z pisaniem. Ćwiczenia. MAC

Historia – Poznajemy świat wokół nas. Podręcznik. WSiP

Matematyka – Matematyka wokół nas. Podręcznik i ćwiczenia cz. 1 i 2 WSiP

Przyroda – Przyrodo witaj. Podręcznik i ćwiczenia. WSiP

J. niemiecki – Der, die, das. Podręcznik i ćwiczenia. PWN

J. angielski – Welcom friends 3. Podręcznik i ćwiczenia. Express Publishing

Muzyka – Muzyczny świat. Cz. 1 i 2 MAC

Plastyka – bez podręcznika

 

Komentarze nieaktywne