Wyjazd klas III na warsztaty interdyscyplinarne

3 października 2013r. uczniowie klas trzecich z wychowawczyniami: p. Anitą Blochel, p. Iloną Żwaką oraz p. Aldoną Pachowicz wyjechali na niecodzienne lekcje. W Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach w ciekawy sposób uczyli się historii, przyrody, ekologii, a także szeroko pojętego regionalizmu. Podczas  jesiennej edycji Officina Ferraria Rudensia, czyli Dymarek Rudzkich, trzecioklasiści poznawali historię najbliższego regionu oraz dzieje Zakonu Cystersów. Oprowadzeni zostali przez przewodników po kościele wczesnogotyckim w Rudach, obecnym  Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej, jednym z najcenniejszych śląskich zabytków oraz po zespole pałacowo-parkowym, gdzie znajduje się około 20 egzemplarzy pojedynczych drzew stanowiących pomniki przyrody, 70 gatunków drzew i krzewów egzotycznych.

Następnie udali się na piknik archeologiczny, którego głównym punktem był pokaz wytopu żelaza według metod stosowanych przed wiekami przez zakonnych braci. Cystersi z Rud byli bowiem protoplastami przemysłu hutniczego.  Każdy uczeń otrzymał kupon konkursowy, na którym umieszczano pieczątki za zdobywane kolejno sprawności cysterskie. Podczas zabaw i konkursów bardzo interesująco prezentowane były źródła tożsamości przemysłowej Górnego Śląska.

To kolejne „żywe” lekcje, po licznych ubiegłorocznych wyjazdach tych uczniów m.in. do lasu, gospodarstwa ekologicznego „zielonej klasy”, muzeum w Raciborzu, Zamku Piastowskiego, chaty chlebowej, na spektakle teatralne i wiele innych.

SAM_3642

SAM_3772

 

Komentarze nieaktywne