Wybraliśmy!

Wybory zakończone, znamy przewodniczącą Naszego Samorządu!

1 października odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Towarzyszyły im niemałe emocje, bo wcześniej odbyły się lekcje na temat roli i znaczenia Samorządu Uczniowskiego. Każdy miał okazję zorientować się jak wielki wpływ na Szkołę może mieć Rada Samorządu Uczniowskiego. Wielu uczniów głosowało po raz pierwszy w życiu i dla nich było to największe wyzwanie, ale też radość i duma.

W komisji wyborczej zasiadła grupa uczennic i uczniów klas trzecich gimnazjum: Paulina Persińska, Zuzanna Zawada, Klaudia Cudzich, Małgorzata Kłos i Piotr Krauze.

Po kilku godzinach głosowania, ok. godz. 11.30 komisja podliczyła głosy i wszystko stało się jasne. Wybory wygrała Ewelina Depta z klasy 3 B gimnazjum. Protokół z wynikami wyborów został umieszczony na tablicy ogłoszeń. Na pierwszym spotkaniu Rady zostaną przydzielone pozostałe funkcje w Radzie Samorządu.

Komentarze nieaktywne