Witaj szkoło!

2 września br. ponad 400 uczniów rozpoczęło naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących, na czele którego stanęła pani dyrektor Kinga Apollo. Wśród zaproszonych gości znalazły się pani burmistrz Rita Serafin i pani kierownik Referatu Oświaty – Wiesława Czogała. Pierwszoklasiści szkoły podstawowej i gimnazjum zajęli miejsca na parkiecie hali sportowej. Tu uroczyście powitał ich Samorząd Uczniowski, wręczając  wychowawcom klas symboliczne tyty. Pani dyrektor, dokonując inauguracji nowego roku szkolnego, podkreśliła, że to historyczny moment dla kuzniańskiej oświaty. Dzień ten był także zwrotem w karierze  pani Marii Minko, która odebrała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  Akademię uświetnił występ czwartoklasistki – Eweliny Depty i gimnazjalistki – Justyny Mikundy. Następnie uczniowie rozeszli się do klas, aby spotkać się ze swoimi wychowawcami i podzielić wrażeniami z wakacji.

P1050426

P1050413

[wpvp_embed type=youtube video_code=nlYc4eJViR4 width=560 height=315]

Komentarze nieaktywne