Wielkie sprzątanie świata

Jak co roku aktywnie uczestniczyliśmy w sprzątaniu naszej najbliższej okolicy. W workach znikały papiery, plastikowe butelki i inne śmieci. Wspólnie z wychowawcami porządkowaliśmy ulice, łąki i teren wokół szkoły. Na lekcji przyrody jeszcze raz przypomnieliśmy korzyści płynące z segregowania odpadów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli mniej pracy z nieczystościami, które pozostawiliśmy po sobie.

Komentarze nieaktywne