Uważaj na niewybuchy i niewypały!

p1020515_400Na sali gimnastycznej mogliśmy wysłuchać prelekcji na temat niewybuchów i niewypałów. Dowiedzieliśmy się jak postępować w razie znalezienia niebezpiecznego przedmiotu. Żołnierze pozwolili nam również zobaczyć i dotknąć przywiezione ze sobą znaleziska.

Komentarze nieaktywne