Uwaga Rodzice i uczniowie!!!

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 2 września o godz. 9.15 w hali sportowej.

Prosimy rodziców uczniów klas I o przynoszenie tyt 30.08.2013r. o godz. 17.00 do klas:

Ia – 310

Ib – 313

Ic – 315

Listy uczniów przydzielonych do poszczególnych klas I znajdują się wewnątrz szkoły, na tablicy ogłoszeń  między I a II piętrem.

Komentarze nieaktywne