Uwaga!!!

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Gimnazjów

 

Zwracam się z prośbą, aby w moim imieniu zaprosić przedstawicieli rodziców uczniów Państwa szkół na spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017r.

Proponuję, aby swoich reprezentantów oddelegowała rada rodziców danej szkoły (do 3 osób). Informuję, że w spotkaniu, które odbędzie się dnia 9 marca 2017r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28, mogą uczestniczyć również inni zainteresowani rodzice.  

Proszę, aby informacja o wyżej wymienionym spotkaniu dotarła do wszystkich rodziców.

 

Z poważaniem

Alicja Bartkowiak

Dyrektor Delegatury w Rybniku

Komentarze nieaktywne