Uczeń miesiąca

UCZNIOWIE, KTÓRZY OTRZYMALI TYTUŁ

MISTRZA DOBRYCH MANIER”

W MAJU 2018 r.

KLASY I – III

I A – MONIKA SCHMIDT

I B – PIOTR ZAREMBA

II A – ADA HABURA

III A – GABRIELA BLUK,

AGATA KRAWCZYK

III B – KRZYSZTOF SADOWSKI

III C – SANDRA LEŚ

 

UCZEŃ

 

KLASY IV – VI

IV A – ~~~~~~~~~~~~~~~~

I V B – ~~~~~~~~~~~~~~~~

IV C – ~~~~~~~~~~~~~~~~

V A – ~~~~~~~~~~~~~~~~

V B – ADAM ZAMKOTOWICZ,

EMILIA KOWOL

V C – ~~~~~~~~~~~~~~~~

VI A – MACIEJ ŚWIĄCIK,

BARTOSZ CAPIGA

VI B – NATALIA HLUBEK

Komentarze nieaktywne