Patronobraz_025_400
Jan Wawrzynek


urodził się 22 czerwca 1903 r. w Raciborzu. Na ścianie domu przy ulicy Mariańskiej 93 znajduje się tablica pamiątkowa, a na niej napis: ” Gorący patriota, nieustępliwy bojownik o słuszne prawa ludności polskiej na Śląsku”.

Jako szesnastoletni chłopiec ucieka do Polski i wstępuje do Wojska Polskiego. Po powrocie na Śląsk w czasie powstania walczy pod Markowicami i w Starym Koźlu. Po powstaniu ponownie uchodzi do Polski, aby po amnestii wrócić do Raciborza.

Podejmuje tam działalność w Związku Polaków w Niemczech. Zakłada dziesiątki kół tego związku i prawie 40 chórów w powiecie oleskim i strzeleckim. Jest organizatorem wielu wycieczek, współorganizatorem Kursu Aktywistów Młodzieży Polskiej w Gliwicach. W czasie wojny wielokrotnie aresztowany, trafia do obozów koncentracyjnych. Dopiero 18 maja 1945r. wraca na ukochaną polską ziemię.
obraz_026_400

Odznaczony za swą działalność m. in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Honorową Odznaką “Wiary i Wytrwania”, Odznaką Związku Polaków w Niemczech.

Jan Wawrzynek zmarł 2 marca 1971 roku w Opolu.

9 maja 1974 roku szkoła otrzymała imię Jana Wawrzynka oraz sztandar. Wybór ten nie był rzeczą przypadku, zważywszy na bogatą biografię tego czołowego działacza polonijnego. Na uroczystość nadania imienia przybyła wraz z rodziną żona Jana Wawrzynka – Franciszka i odsłoniła tablicę pamiątkową.

Komentarze nieaktywne