Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka

obraz_016_400

Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej została oddana do użytku 1.09.1952 r. Do 1981 roku była jedyną szkołą podstawową w naszym mieście. Lata 70-te to czas kiedy szkoła “pękała w szwach”. Uczyło się tu ponad 1200 dzieci, praca odbywała się na dwie zmiany, klasy były przepełnione. Dlatego też podjęto decyzję o budowie drugiej szkoły podstawowej, która została oddana do użytku właśnie w 1981 roku. Przez wiele lat nasza szkoła była Zbiorczą Szkołą Gminną.
biblioteka1_400
W 1974 roku otrzymała imię Jana Wawrzynka – śląskiego działacza polonijnego, więźnia obozu koncentracyjnego z czasów drugiej wojny światowej. Wraz z nadaniem imienia szkoła otrzymała sztandar.

Po oddaniu nowej szkoły staliśmy się Szkołą Podstawowa nr 1. Cieszyliśmy się, że “byliśmy numerem jeden”.
izbapn_400
Od 1 września 2001 roku, znowu zostaliśmy jedyną szkołą podstawową w Kuźni Raciborskiej. Miała na to wpływ reforma oświaty oraz niż demograficzny. W budynku Szkoły nr 2 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, a my przyjęliśmy uczniów szkoły podstawowej z klas IV i V.  Oprócz dzieci z Kuźni Raciborskiej do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z sąsiednich wsi: Siedlisk i Turza.  Jesteśmy dumni ze swoich tradycji i swojej historii.
3 września 2012 r. rok szkolny powitaliśmy w murach “nowej” szkoły przy ulicy Piaskowej28.

Budynek dzielmy z Gimnazjum, które zajmuje parter.

Nasza Szkoła korzysta z 17 sal lekcyjnych, hali sportowej oraz małej salki gimnastyczno – korekcyjnej. Do dyspozycji naszych uczniów jest również świetlica, która znajduje się na II piętrze, tam gdzie uczą się nasi najmłodsi uczniowie.

Już od klasy I uczniowie uczą się j. angielskiego, j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (dla zainteresowanych), uczęszczają na zajęcia komputerowe (oferujemy pracownię komputerową z 22 stanowiskami oraz trzy tablice interaktywne, która są wykorzystywane na różnych zajęciach).

W budynku szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzysta ok. 170 uczniów naszej szkoły.

Historia Gimnazjum

Luty 1947 r. – w pierwszym budynku szkoły przy ul. Powstańców zostaje zorganizowany kurs dla miejscowej młodzieży w wieku 20 – 24 lat, na którym uczono języka polskiego, geografii i historii.

Wrzesień 1947 r. – rozpoczyna działalność Szkoła Przemysłowa kształcąca ślusarzy, tokarzy, modelarzy i odlewników, związana ściśle z fabryką.

Lata 1949 – 1957 to kolejne zmiany nazwy, od Szkoły Przemysłowej Raciborskiej Fabryki Obrabiarek w Kuźni Raciborskiej, przez Państwową Szkołę Przemysłową w Kuźni Raciborskiej, Zasadniczą Szkołę Odlewniczo – Metalową po Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Fabryki Obrabiarek “Rafamet” w Kuźni Raciborskiej podległą ZPO “PONAR”.

W 1965 r. zostaje uruchomione technikum wieczorowe przygotowujące techników dla zakładu, następuje też zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych przy F.O. “Rafamet” w Kuźni Raciborskiej.

W latach 1968 – 1975 szkoła rozpoczyna działalność w ramach Technikum Ekonomicznego dla Pracujących.

W 1970 r. zostają oddane do użytku nowe Warsztaty Szkolne na Terenie zakładu przy ul. Staszica, a w 1979 r. – powstaje Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawieniem, ale z powodu braku naboru kończy ten kierunek tylko jeden rocznik.

W 1980 r. wprowadzono w ramach Technikum dla Dorosłych kierunek automatyka przemysłowa.

W 1992 r. – wprowadzono dwa nowe rodzaje szkół: trzyletnie technikum Mechaniczno – Elektrycznego na podbudowie ZSZ i pięcioletnie Technikum Mechanicznego dla uczniów po szkole podstawowej o kierunku obróbka skrawieniem (w rok później zmiana kierunku na elektrotechnikę przemysłową).

Rok 1994 r. przyniósł w ZSZ kierunek mechanik pojazdów samochodowych.

W 1995 r. rozpoczyna działalność czteroletnie Liceum Techniczne o profilu elektronicznym na podbudowie szkoły podstawowej.

W 1996 r. nastąpiło przejęcie szkoły przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i zmiana nazwy na Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

Od 1999 r. szkoła mieściła się w adoptowanych budynkach dawnej Jednostki Wojskowej przy ul. Jagodowej 15, a od drugiego semestru roku 2004/2005 szkoła przeniosła swoją działalność do budynku Gimnazjum przy ul. Piaskowej 28, tu przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej, obecnie trwa remont, który nadaje nowy wizerunek szkole.

Od stycznia 2004 roku organem prowadzącym jest Gmina w Kuźni Raciborskiej

1 września 2013 r. powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Komentarze nieaktywne