Kadra Pedagogiczna

kinga_400
Kinga Apollo

dyrektor szkoły i nauczyciel informatyki
bozena_400_01
Bożena Zamkotowicz
wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego

Szkoła Podstawowa

Luiza Wieczorek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
Koryna Czogała – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Justyna Drzymała – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
Anita Blochel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Brygida Płachciak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Teresa Ignacy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ilona Żwaka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Stella Kotula – nauczyciel plastyki i opiekun w świetlicy
Karolina Gdesz – nauczyciel matematyki i opiekun w świetlicy
Iwona Mróz – nauczyciel matematyki
Małgorzata Tykierka – nauczyciel j. polskiego, logopeda
Marzenna Buława – nauczyciel przyrody
Katarzyna Sadowska – nauczyciel j.niemieckiego, oligofrenopedagog
Felicja Cwik – nauczyciel j. polskiego i j. niemieckiego
Gabriela Bitomska – nauczyciel j. angielskiego
Maria Minko – nauczyciel j. angielskiego i muzyki
Bożena Witt – nauczyciel w.f.
Tomasz Jabłonka – nauczyciel w.f.
Felicja Grzesik – Zawada – nauczyciel WDŻ i religii
Wojciech Gdesz – katecheta, nauczyciel historii
Celina Szmidt – pedagog szkolny
Barbara Radziszewska – bibliotekarka
Ewa Serafin – opiekun w świetlicy

Gimnazjum

Aleksandra Barska – matematyka, informatyka
Gabriela Brzeźniak – wychowanie fizyczne
Sabina Chroboczek-Wierzchowska – język niemiecki, zajęcia techniczne
Agnieszka Czyszczoń – język angielski
Felicja Grzesik-Zawada – wychowanie do życia w rodzinie
Tomasz Jabłonka – wychowanie fizyczne
Katarzyna Jeznach – język polski
Alicja Kołton – pedagog szkolny
Karina Langer – fizyka, matematyka, geografia
Alina Mościcka – język polski
Arkadiusz Mróz – historia, wiedza o społeczeństwie
Edyta Procek – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa plastyka, zaj. artystyczne
Barbara Radziszewska – bibliotekarz
Kazimierz Szczepanik – historia, geografia WOS
Irena Szymik – matematyka
Irena Wita – biologia, chemia

Komentarze nieaktywne