Szkoła Odkrywców Talentów

Rok szkolny 2010/2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Odkrywania Talentów. “Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka (…) zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze “diamentów”. (…) Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne i przyjazne nastawienie”. Tak minister Katarzyna Hall zachęca szkoły i instytucje kultury do wzięcia udziału w tej ogólnopolskiej akcji.

Nasza szkoła nie od dziś rozwija i promuje uzdolnienia swoich uczniów. Odbywa się to w wielu dziedzinach zarówno sporcie, dziedzinach artystycznych jak i w nauce – szczególnie w naukach ścisłych. Zainteresowanie i praca z dziećmi przy rozwijaniu ich talentów zaowocowała w tym roku szkolnym uzyskaniem przez szkołę ministerialnego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Jest pierwszą w powiecie raciborskim i pięćdziesiątą w województwie śląskim szkołą, której przyznano ten zaszczytny tytuł.

110324_szkola_odkrywcow_talentow_01

Komentarze nieaktywne