Kalendarium wydarzeń

LISTOPAD:   Sesja fotograficzna: WEHIKUŁEM CZASU DO ROKU 1989

GRUDZIEŃ:   RAJD KU WOLNOŚCI

REPORTAŻ:    “W SAMO POŁUDNIE”

STYCZEŃ:   RACIBORSZCZYZNA-1989 – KWERENDA

LUTY:           Konkurs plastyczny: WOLNOŚC-KOCHAM, ROZUMIEM. Wystawa pokonkursowa

MARZEC:     Nasz premier- dzień pamięci Tadeusza Mazowieckiego

KWIECIEŃ:   Historyczna gra uliczna

MAJ:             Debata: Czy jesteśmy dziś wolni?

CZERWIEC:  Uroczysta gala – podsumowanie akcji