Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 17.09.2014r.

Kilka ważnych informacji po odbytym w dniu 17.09.2014r. zebraniu Rady Rodziców

 1. Przedstawiono i zatwierdzono rozliczenie finansowe za rok szkolny 2013/2014.
  Przedstawicieli klasowi RR omówią je na kolejnym zebraniu w klasach w dniu 21.10.2014r.

 2. Szczegółowo omówiono warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (szczegóły na stronie internetowej szkoły).

 3. W bieżącym roku szkolnym ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 50 zł od rodziny (bez względu na ilość dzieci). W przypadku jednego dziecka w szkole prosimy o wpłacenie kwoty 50 zł. Jeśli uczących się dzieci w rodzinie jest więcej kwotę 50 zł prosimy proporcjonalnie podzielić i wpłacić w klasie u każdego dziecka.
  20% ogółu składki wpłaconej przez poszczególne klasy w terminie do 31.03.2015r. wróci do klasy – do wykorzystanie na cele klasowe!!

 4. Omówiono i zatwierdzono Plan Pracy RR na rok szkolny 2014/2015 (do wglądu w aktach RR).
  Przedstawiamy poniżej najważniejsze jego punkty:

  12.11.2014 – Festyn z okazji św. Marcina
  Będziemy chcieli wesprzeć nauczycieli, dlatego też wszystkich chętnych rodziców prosimy o zaangażowanie się w przygotowanie zarówno przed jak i w dniu festynu.
  Szczegóły omówimy na zebraniu w klasach w dniu 21.10.2014r.

  6.12.2014r. – Festyn Mikołajkowy
  Na bieżąco będziemy informować o przebiegu przygotowań do festynu. Już dzisiaj wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy, prosimy o cenne uwagi i propozycje.
  Ponadto RR będzie, tradycyjnie jak co roku, współorganizatorem Festynu z okazji Dnia Dziecka i planuje zorganizowanie zabawy karnawałowej.

 5. Przegłosowano propozycję ustanowienia dnia 10.11.2014r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 92% ankietowanych rodziców opowiedziało się za odpracowaniem dni 02.01 i 05.01.2015r.
  RR przychyliła się do propozycji odpracowania dnia 02.01.2015r. organizowanym przez szkołę w październiku Dniem Ziemniaka, natomiast dzień 05.01.2015 odpracowany zostanie zajęciami lekcyjnymi i Festynem Mikołajowym w dniu 6.12.2014r.

Już dzisiaj zapraszamy przedstawicieli RR z poszczególnych klas na kolejne zebranie 05.11.2014r. godz. 16.30 – świetlica szkolna


Komentarze nieaktywne