Śląska Szkoła Jakości

images.Zasadą naszej działalności edukacyjnej i wychowawczej jest przesłanie:
“Szkoła miejscem przyjaznym dla każdego dziecka”.
Naszym głównym celem jest dążenie do ciągłego doskonalenia się i poprawy jakości pracy szkoły oraz zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rodziców i dzieci.
Wszystkie działania w trakcie realizacji programu zmierzały do jak największego zniwelowania zachowań niepożadanych, do rozszerzenia oferty skierowanej do uczniów i ich rodziców.
W zakresie zarządzania wypracowaliśmy system dający bardzo dobre efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Koordynatorem programu była pani Marzenna Buława.

Komentarze nieaktywne