Składki i wydatki RR w roku szkolnym 2014/2015

Składki i wydatki RR w roku szkolnym 2014/2015  
Wpływy Wydatki zapłacone przelewem  
Nazwa Kwota Nazwa Kwota  
Składki RR wpłacone do banku 1 389,27 zł Przewóz uczniów na konkurs historyczny do Katowic 10.12.2014 300,00 zł  
Składki wpłacone bezpośrednio na konto przez Rodziców 150,00 zł Slodycze, cukierki na festyn (FV 2015/03/00197) 202,95 zł  
Prowizja szkoły ze zdjęć – firma MAWI 57,76 zł Zakup książek dla wyróżniających uczniów (FN5591/2015) 655,78 zł  
Wynajem garażu P.Kriwieniok Maciej 240,00 zł Zakup książek dla wyróżniających uczniów (2071/MAG/2015) 388,54 zł  
ZSO – darowizny 1% z rozliczeń rocznych 392,02 zł Zakup książek dla wyróżniających uczniów (FN/6146/2015) 306,60 zł  
Darowizny BS na festyn Mikołajkowy oraz Dnia Dziecka 600,00 zł Kino 7D festyn rodzinny w 06/2015 (00003/06/2015) 2 090,01 zł  
Rozliczenie festynu Św. Marcin 333,00 zł Urządzenia dmuchane – festyn rodzinny w 06/2015 (FV 4/6/15) 200,00 zł  
Rozliczenie prowizji z ubezpiecznia uczniów – część kwoty została wydatkowana na bieżące zakupy związane m.in.z Festynem Mikołajkowym 781,06 zł Zakup książek dla wyróżniających uczniów (FARK/1096/2015) 1,00 zł  
Rozliczenie Festynu Mikołajkowego ( w tym 1550,00 zł za sprzedaż złomu elementy pieców) 9 937,40 zł Zakup książek dla wyróżniających uczniów (FAR/5419/2015) 1,00 zł  
    Zakup książek dla wyróżniających uczniów (FAR/5444/2015)) 1,00 zł  
    Zakup książek dla wyróżniających uczniów (FN/10352/2015) 52,50 zł  
Kapitalizacja odsetek 16,71 zł      
RAZEM 13 897,22 zł      
Saldo z poprzedniego roku szkolnego 19 460,41 zł      
OGÓŁEM kwota dostępna na koncie RR na rok szkolny 2014/2015 33 357,63 zł Wypłaty gotówki czekiem na pokrycie bieżących wydatków 1 039,14 zł  
    Opłaty za prowadzenie rachunku, prowizja od przelewów, pobranie podatku 99,37 zł  
    RAZEM przelew bankowy 5 337,89 zł  
    Saldo na dzień 31.08.2015 na koncie RR 28 019,74 zł  
Składki i wydatki RR w roku szkolnym 2014/2015 – gotówkowe z bieżących wpłat na RR  
  Zwroty kosztów przejazdu uczniów na konkursy przedmiotowe 491,92 Składki bieżące  
  Materiały na festyny, słodycze, dzień ziemniaka itp.. 1256,29  
  Książki do biblioteki 189,00  
  wyposażenie klasy Ib (Tablice korkowe) 308,75  
  Stroje do tańców w trakcie Woj.Festiwalu Tańców Europy w Gliwicach 350,00  
  Nagrody dla uczniów z okazji różnych konkursów szkolnych, puzzle edukacyjne dla kl.II 355,67  
  Zakup Strojów Sportowych 700,00  
  Śniadanie Wielkanocne dla najuboższych (potrącono z dochodu z festynu Św. Marcina) 900,00 4551,63
  Balony na Dzień Dziecka 30,00 Inne  
  Słodycze i napoje na Dzień Dziecka 365,21  
  Nagrody dla uczniów z okazji konkursu j.angielskiego w kl. II i III; na zakończenie roku szkolnego 134,93  
  Przewóz uczniów na konkurs tańców do Gliwic 250,00 780,14
  RAZEM gotówka 5331,77    
  OGÓŁEM WYDATKI 2014/2015 10669,66    
         
         
  Rozliczenie czeków ( nr czeku)      
  AC 8023550 Zakupy MAKRO – materiały na festyn rodzinny 92,49  
  101291768 materiały festyn rodzinny 196,65  
  101291768 Nagrody (czeki) wielobój w Gimnazjum 750,00  
         
      1 039,14  

Komentarze nieaktywne