RODO – informacja

1) administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 324191318 oraz lub adresem poczty elektronicznejsp1kuzniar@poczta.onet.pl;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@drmendyk.pl;

3) dane osobowe są przetwarzane w celach promujących szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);

4) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

6) rodzice mają prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) rodzice mają prawo do przeniesienia danych;

8) rodzice mają prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9) rodzice mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11)    dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.     

Komentarze nieaktywne