Regulamin Klubu Wolontariusza

  1. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
  2. Pomagamy innym w taki sposób, w jaki czujemy się na siłach. Nie musimy brać udziału w każdej akcji. Czasem wystarczy pomoc w przygotowaniu gazetki, ulotki, plakatu, dobrej rady i uśmiechu.
  3. Pomagamy innym nie zapominając o sobie. Szanujemy poglądy innych, szanujemy siebie nawzajem, pomagamy sobie w razie potrzeby. Można na nas polegać.
  4. Jesteśmy tylko ludźmi. Gdy czegoś nie wiemy, nie rozumiemy to pytamy, wspólnie rozwiązujemy problem. W trudnych przypadkach możemy wycofać się z zadania. Zgłaszamy to opiekunowi.
  5. Nie zaniedbujemy nauki kosztem działań na rzecz innych. Okresowa kontrola sytuacji szkolnej przez opiekuna. Uczestniczenie nie zwalnia z odpytania następnego dnia, napisania klasówki, odrobienia zadania domowego.

 

 

Komentarze nieaktywne