Regulamin biblioteki i czytelni

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać sobie dni jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. W bibliotece należy mówić szeptem.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
 6. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 7. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 9. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 10. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w obłóżce.
 11. Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 26.03.1993 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia służy uczniom jako miejsce, w którym uczeń ma dostęp do źródła wiedzy i informacji.
 2. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel i pracownik naszej szkoły.
 3. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych ,w czasie których bibliotekarz udostępnia księgozbiór czytelnikom korzystającym z wypożyczalni.
 4. Przed skorzystaniem z czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. Z komputerów można korzystać pojedynczo.
 6. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 7. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
 8. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie lub uszkodzenie nośnika informacji).
 9. W czytelni obowiązuje cisza.

10. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z czytelni na czas określony przez bibliotekarza.

pict0004_400
pict0007_400

Komentarze nieaktywne