Projekt “Moja szkoła i Ja”

Nasza szkoła wraz z Gminą oraz Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Rudach realizuje projekt pod nazwą „Moja szkoła i Ja”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych oraz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia uczniów kl. I-III ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację procesu kształcenia w szkole.

W ramach projektu nasza szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zwiększenia atrakcyjności organizowanych zajęć i wzbogacania metod nauczania szczególnie do stosowania metod aktywizujących i stymulujących proces nauczania.

W  naszej szkole organizowane są:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

Zajęcia logopedyczne mają na celu korygowanie wad wymowy u dzieci, usprawnianie narządów artykulacyjnych, wzbogacanie słownika, doskonalenie umiejętności czytania i pisania oraz wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego. Terapią logopedyczną objęto 12 uczniów z klas I – III na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców oraz wstępnej diagnozy logopedycznej. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej. W zajęciach bardzo często uczestniczą rodzice, którzy są instruowani jak pracować z dzieckiem w domu i poprawnie wykonywać ćwiczenia.

 

W minionym roku szkolnym panie : Justyna Drzymała, Ewa Serafin, Brygida Płachciak i Celina Szmidt na zakończenie cyklu zajęć zorganizowały dla uczestników projektu pożegnalne spotkanie. Na hali odbyła się rywalizacja sportowa drużyn losowo wybranych. Wszyscy wspaniale się bawili. Na zakończenie  panie ufundowały i przygotowały poczęstunek. Każdy z uczestników zajadał się pyszną kiełbaską i świeżą bułeczką. Chociaż pogoda  nie dopisała, to dobry humor nie opuszczał uczestników.

Komentarze nieaktywne