Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca: Anita Krupa
Skarbnik: Izabela Żurek
Sekretarz: Ilona Burgieł
Członkowie: Renata Napiórkowska, Kornelia Kowalczyk

Komentarze nieaktywne