Plan rekolekcji szkolnych

Plan rekolekcji szkolnych w dniach od 12 do 14 marca

Poniedziałek 12 marca

Ramy czasowe

Klasy I – III

Klasy IV – V

Klasy VI – VII

i II – III gimnazjum

8.15

Zbiórka w szkole, wspólne wyjście do kościoła, nauki rekolekcyjne w kościele (od 8.30) – nauczyciele mający wtedy lekcje z klasami

8.00 Zbiórka w szkole, przejście do MOKSiR, projekcja filmu „Próba ogniowa” ) – nauczyciele mający wtedy lekcje z klasami

10.15 – 11.35

Wspólna lekcja religii na korytarzu (Felicja Grzesik – Zawada)

Spotkania w klasach z nauczycielami i wykonywanie kartek wielkanocnych (zapowiedzieć uczniom, że mają przynieść niezbędne materiały) (2 godziny lekcyjne)

Nauki rekolekcyjne w kościele

Lekcja w klasach – zajęcia plastyczne

W szyscy uczniowie na wyciętych serduszkach wpisują swoje imię i naklejają obok postaci Jezusa.

( plansza na korytarzu)

Następnie klasy pierwsze – na wyciętych szablonach dłoni rysują dobry uczynek który zrobią w Wielkim Poście dla mamy lub taty. Klasy drugie- dobry uczynek dla kolegi lub koleżanki. Klasy trzecie – rysują dobry uczynek dla chorych ludzi.

Wszystkie dzieci swoje prace przyniosą we wtorek do kościoła.

5 lekcja i następne

Klasy I – III kończą po 4 lekcji (obiad, świetlica, do domu)

Lekcje 5, 6, 7,8 l – według planu lekcji

Wtorek 13 marca

8.15

Zbiórka w szkole, wspólne wyjście do kościoła, nauki rekolekcyjne w kościele (od 8.30) – nauczyciele mający wtedy lekcje z klasami

8.00 praca plastyczna „Uczynki i nasze postawy względem bliźniego potwierdzające naszą wiarę” (przynieść farby plakatowe i duże arkusze papieru pakowego)

10.15 – 11.35

Konkurs biblijny na korytarzu, śpiewy i nauka tańca na korytarzu (odp. F. Grzesik – Zawada)

Konkurs biblijny na korytarzu (odp. W. Gdesz)

Nauki rekolekcyjne w kościele

5 lekcja i następne

Klasy I – III kończą po 4 lekcji (obiad, świetlica, do domu)

Lekcje 5, 6, 7 – według planu lekcji

Środa 14 marca

8.40

Zbiórka w szkole, wspólne wyjście do kościoła, wspólna msza święta

Po mszy

Powrót do szkoły, lekcje według planu lekcji

W poniedziałek i wtorek nauczyciele klas I – III, którzy według planu maja 5 lub 5 i 6 lekcję przechodzą do świetlicy by pomóc w opiece nad dziećmi.

Świetlica pracuje zgodnie z planem.

Komentarze nieaktywne