Owoce w szkole

 

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

 

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

 

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. 

 

[źródło: http://www.arr.gov.pl]

 

Na stronie www.owocewszkole.org znaleźć można informacje na temat przebiegu akcji oraz multimedia związane z promowaniem zdrowego stylu życia.

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu „Owoce w szkole” już po raz piąty. Bierze w nim udział 147 uczniów z klas I-III.

 

W ramach akcji na terenie naszej szkoły odbywają się zajęcia edukacyjne promujące zdrowe odżywianie. Tegoroczna inauguracja programu odbyła się 16.10.2013 r. w świetlicy szkolonej, pod hasłem:

Kolorowe

talerze owocowe – smaczne i zdrowe”

 

Koordynator akcji: Karolina Gdesz

 

 

 Komentarze nieaktywne