Organizacja pracy świetlicy

  1. Świetlica pracuje cały rok szkolny i przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I – III.
  2. Przyjmowanie wychowanków do świetlicy odbywa się w wyniku zgłoszenia rodziców.
  3. W zgłoszeniu określa się czas przebywania dziecka w świetlicy oraz sposób opuszczania jej.
  4. Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do godziny 15.30
  5. Jeżeli istnieje potrzeba, świetlica organizuje również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  6. Zajęcia prowadzi się w grupach wychowawczych, które liczą do 25 wychowanków.
  7. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się w pomieszczeniu świetlicy a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych także na powietrzu.
  8. W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność nauczyciela) świetlica ma obowiązek zaopiekować się uczniami pozostającymi bez opieki.

Komentarze nieaktywne