Oferta ubezpieczeniowa

 

Oferta ubezpieczeniowa NNW dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej na rok szkolny 2013/2014

PZU S.A., TU InterRisk S.A.

 

ŚWIADCZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

1 Trwały uszczerbek na zdrowiu 100%

10 000,00

2 Wypłata w razie śmierci na skutek NNW

10 000,00

3 Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu

100,00

4 Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych do kwoty

2 750,00

5 Zwrot kosztów leczenia na terenie kraju i zagranicy do kwoty

1 500,00

6 Jednorazowe świadczenie – gdy uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%

50,00

7 Zgon jednego lub obojga rodziców w wyniku NW

1 000,00

8 Pogryzienie przez psa (oprócz uszczerbku na zdrowiu)

50,00

9 Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym

1 000,00

10 Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego z powodu wady wrodzonej serca

1 000,00

11 Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym

1 000,00

12 Pobyt w szpitalu W WYNKU WYPADKU I CHOROBY za dzień pobytu

20,00

SKŁADKA ROCZNA

49,00

 

Komentarze nieaktywne