Moja szkoła w Unii Europejskiej

Organizatorem konkursu jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a partnerami w realizacji programu – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodowie, którzy powołują jury konkursu w województwach. Na poziomie regionalnym wsparcia organizacyjnego i merytorycznego udzielają szkołom Regionalne Centra Informacji Europejskiej.

Szkoły uczestniczące w programie przygotowały dwa numery gazetek szkolnych dotyczące zagadnień wielokulturowości w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i doświadczeń historycznych. W naszym regionie na konkurs nadesłano 70 prac ze szkół podstawowych oraz 53 prace ze szkół gimnazjalnych.
Nasza szkoła(Justyna Krybus, Wojciech Zawada, Ewa Pabian, opiekun Małgorzata Tykierka)zajęła 3 miejsce w woj. śląskim w kategorii szkół podstawowych. Laureaci konkursu odebrali 14 maja br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nagrody z rąk wiceminister edukacji Krystyny Szumilas i wicewojewody śląskiego Adama Matusiewicza.
hpim5200_400hpim5203_400

Komentarze nieaktywne