O zajęciach logopedycznych

Logopeda we wrześniu przeprowadza przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas pierwszych, służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Logopeda współpracuje z rodzicami dzieci i nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są zespołowo z grupą uczniów. Logopeda łączy dzieci w grupy zbliżone pod względem wady wymowy. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.

Na czym polega terapia logopedyczna?

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą: długość i siłę wydechu, w tym oddychanie dla mowy, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, czytanie i różne formy pisania (głównie ze słuchu). Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, na którego kartkach zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy.
Zajęcia odbywają się tuż po lekcjach, raz w tygodniu. Rozkład ćwiczeń logopedycznych dostosowany jest w miarę możliwości do planu lekcji poszczególnych uczniów.

Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Konieczne jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.

Nie ma lepszej i skuteczniejszej terapii logopedycznej niż ta, która angażuje i dziecko, i rodziców.

 

10 przykazań dla Rodzica (Opiekuna)

  1. Postaraj się znaleźć codziennie czas na rozmowę z dzieckiem.
  2. Pamiętaj o nawiązaniu kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.
  3. Twoja mowa powinna być staranna, ale niezbyt przesadna.
  4. Mów powoli ani zbyt głośno, ani zbyt cicho.
  5. Wypowiadaj się krótkimi zdaniami, używaj wyrazów znanych i rozumianych przez dziecko.
  6. Wyjaśniaj znaczenia nowych słów i dostosuj je do możliwości językowych Twojego dziecka.
  7. Zachęcaj dziecko do mówienia podczas wykonywania różnych zajęć domowych, zabaw, odpoczynku.
  8. Pozwalaj dziecku na dokończenie wypowiedzi bez względu na czas i jakość jej realizacji.
  9. Nie krytykuj i nie ośmieszaj dziecka w obecności innych.
  10. Zapewnij dziecku kontakt z rówieśnikami.

Komentarze nieaktywne