Lekcja języka migowego

26 lutego, uczniowie klas piątych naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w nauce języka migowego. Lekcję taką dla dzieci przygotowały nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, p.Ewa Kasprzyk i p.Monika Szczur.

Na zajęciach dzieci zapoznały się z alfabetem języka migowego, poznały podstawowe słówka i zwroty grzecznościowe w j. migowym. Panie przybliżyły tez dzieciom problemy osób niesłyszących w codziennym ich funkcjonowaniu.

Celem spotkania nie była jedynie nauka j. migowego ale kształtowanie wśród dzieci tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

 

Komentarze nieaktywne