Kryteria zachowania ucznia kwalifikującego się do nagrody w postaci wycieczki

Posiadanie negatywnych uwag i godzin nieusprawiedliwionych nie kwalifikuje ucznia do rozpatrywania poniższych kryteriów.

1. Brak nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień

    – ( w pierwszej kolejności rozpatrujemy uczniów z najwyższą frekwencją)

2. Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia

    – uczeń odrabia zadania domowe,
    – posiada zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, podręcznik, przybory, strój na wf, zmienne obuwie,
    – nie nosi telefonu komórkowego do szkoły.

3. Kulturalne zachowanie w szkole

  • kultura słowa:

    – stosuje zwroty: „dzień dobry”, „dziękuję”, „przepraszam”…
    – nie używa wulgaryzmów,
    – grzecznie odnosi się do kolegów i pracowników szkoły

  • kultura zachowania:

    – nie biega i nie hałasuje na korytarzu w czasie przerw
    – ustawia się grzecznie pod klasą po dzwonku,
    – stosownie zachowuje się na stołówce, w świetlicy, bibliotece, podczas lekcji
oraz podczas imprez i uroczystości szkolnych,

  • higiena osobista:

    – dba o schludny wygląd i higienę osobistą (krótkie, niepomalowane paznokcie, brak rzucającej się biżuterii, nosi stosowną fryzurę, nie nosi kaptura i czapki podczas przerw i na lekcji).

4. Praca na rzecz klasy i szkoły

– pomaga przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
– bierze udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych,
– opiekuje się salą lekcyjną, gazetka klasową , kwiatami na korytarzu i w klasie.


5. Kulturalne zachowanie się poza szkołą

 

Opracowały:

Iwona Mróz

Małgorzata Tykierka

Luiza Wieczorek

 

Komentarze nieaktywne