Dzień Wolontariusza

Dzień 5 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień Wolontariusza. Również i nasz Klub Wolontariusza przyłączył się do obchodów swojego święta. W tym dniu w świetlicy szkolnej odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Chociaż uczniów dzieliła różnica wiekowa, ale cel działań i podejmowane akcje połączyły osoby chętne i gotowe do niesienia pomocy innym:

 Są takie serca, co wesprą w potrzebie,
i ciepłe dłonie, co twą dłoń uścisną,
aż niepokoje wszystkie znów gdzieś prysną.
Jest taka dobroć, co serce ogrzeje,
przyniesie radość i nowe nadzieje.

 

 

W trakcie spotkania wszyscy wolontariusze mieli okazję poznać się, przedstawić się wszystkim. Członkowie Klubu Wolontariusza ze szkoły podstawowej otrzymali legitymacje członkowskie klubu z rąk ich opiekuna p. Ewy Serafin. W trakcie spotkania była również obecna p. Alina Mościcka opiekun wolontariuszy z Gimnazjum.

Przy wspólnym poczęstunku opracowano Bank Zdolności i Umiejętności, do którego swoje oferty (deklaracja tego, co uczniowie potrafią, w czym są dobrzy) złożyli uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Bank będzie pomocny przy planowaniu konkretnych działań i akcji.

W najbliższym czasie wolontariusze obu szkół planują już wspólne akcje: spotkanie mikołajkowe na świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej oraz spotkanie świąteczno – mikołajkowe wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obecnie uczniowie obu szkół przeprowadzają zbiórki produktów do paczek świątecznych dla potrzebujących.

Opiekun Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej oraz grupy wolontariuszy z Gimnazjum Ewa Serafin

Komentarze nieaktywne