Plan lekcji

Plan lekcji dla kl. I-III

PLAN LEKCJI 2014/2015 klasy I-III

Dzień

Nr 1

I a

A.Blochel

s.307

I b

J.Drzymała

s.308

I c

I.Żwaka

s.309

II a

L.Wieczorek

s.310

II b

B.Płachciak

s.313

II c

F.Grzesik-Zawada

s.315

III a

T.Ignacy

s. 305

III a

III b

K.Czogała

s.306

PN

1

2

3

4

5

6

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

religia

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed. wczes.

religia

ed.wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

wf

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

WT

1

2

3

4

5

6

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

 

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

 

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

j.ang.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

j.niem.m.n

wf

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ŚR

1

2

3

4

5

6

7

j.niem.m.n.

religia

ed.wczes. ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

 

religia

j.ang.

j.mn.n.m.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

CZW

1

2

3

4

5

6

7

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

ed.wczes.

ed. wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

j.ang.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

religia

 

PT

1

2

3

4

5

j.niem.m.n.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

 

ed.wczes.

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

 

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

religia

j.niem.m.n.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.niem.m.n.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

wf

j.niem.m.n.

religia

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

ed.wczes

ed.wczes.

ed.wczes.

ed.wczes.

j.ang.

ed.wczes.

 

   

   

Czas trwania lekcji oraz dzwonki :

1 lekcja 8.00 – 8.45

2 lekcja 8.55 – 9.40

3 lekcja 9.50 – 10.35

4 lekcja 10.50 – 11.35

5 lekcja 11.45 – 12.30

6 lekcja 12.40 – 13.25

7 lekcja 13.40 – 14.25