Sukcesy Szkoły

Szkoła Odkrywców Talentów

Rok szkolny 2010/2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Odkrywania Talentów. “Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka (…) zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze “diamentów”. (…) Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne i przyjazne nastawienie”. Tak minister Katarzyna Hall zachęca szkoły i instytucje kultury do wzięcia udziału w tej ogólnopolskiej akcji.

Nasza szkoła nie od dziś rozwija i promuje uzdolnienia swoich uczniów. Odbywa się to w wielu dziedzinach zarówno sporcie, dziedzinach artystycznych jak i w nauce – szczególnie w naukach ścisłych. Zainteresowanie i praca z dziećmi przy rozwijaniu ich talentów zaowocowała w tym roku szkolnym uzyskaniem przez szkołę ministerialnego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Jest pierwszą w powiecie raciborskim i pięćdziesiątą w województwie śląskim szkołą, której przyznano ten zaszczytny tytuł.

110324_szkola_odkrywcow_talentow_01

Wyróżnienie dla szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” bierzemy udział od 6 lat. Co roku nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty w konkursie. Już trojgu naszym uczniom udało się dojść do finału i reprezentować naszą szkołę i Kuźnię Raciborską w Warszawie w Polskiej Akademii Nauk. W roku szkolnym 2009/2010  do III etapu konkursu dostali się uczniowie klas młodszych – Julia Tykierka (Ia) i Marek Czyszczoń(IIb). Ich opiekunki – p. Teresa Ignacy i p. Justyna Drzymała towaszyszyły dzieciom w czasie podróży do Warszawy. Tam nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z opowiadaniem do historyjki obrazkowej. Wraz ze swoimi paniami zostali nagrodzeni książkami i słownikami w Polskiej Akademii Nauk. W tym roku zostaliśmy uhonorowani szczególnie za wysokie wyniki naszych uczniów. Otrzymaliśmy spersonalizowane logo – wyróżnienie dla szkoły z najwyższą punktacją.

sp_w_kuni_raciborskiej_400_01

Śląska Szkoła Jakości

images.Zasadą naszej działalności edukacyjnej i wychowawczej jest przesłanie:
“Szkoła miejscem przyjaznym dla każdego dziecka”.
Naszym głównym celem jest dążenie do ciągłego doskonalenia się i poprawy jakości pracy szkoły oraz zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rodziców i dzieci.
Wszystkie działania w trakcie realizacji programu zmierzały do jak największego zniwelowania zachowań niepożadanych, do rozszerzenia oferty skierowanej do uczniów i ich rodziców.
W zakresie zarządzania wypracowaliśmy system dający bardzo dobre efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Koordynatorem programu była pani Marzenna Buława.

Ogólnopolski konkurs literacki "W Polsce bije serce świata. A czy Twoje serce bije dla Polski?"

Ewa Pabian została laureatką wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Nagrodzona praca została wykonana pod opieką nauczycielki języka polskiego Małgorzaty Tykierki.

konkursy matematyczne

Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „ Test Matematyka Plus VIII edycja” zostali: Karczewska Sabina w kategorii klas VI (III miejsce), Tomasz Waldyra w kategorii klas VI (IV miejsce) i Damian Śmietana w kategorii klas IV(V miejsce). Uczniowie klas IV i V pokazali się z jak najlepszej strony w turnieju matematycznym „Matematyczny Czar Par”o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu, zajmując: II miejsce w kategorii klas IV – Damian Śmietana i Patryk Żurek, V miejsce w kat. klas V. – Ewa Pabian i Dominik Dziułka.

p1010212_400

Moja szkoła w Unii Europejskiej

Organizatorem konkursu jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a partnerami w realizacji programu – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodowie, którzy powołują jury konkursu w województwach. Na poziomie regionalnym wsparcia organizacyjnego i merytorycznego udzielają szkołom Regionalne Centra Informacji Europejskiej.

Szkoły uczestniczące w programie przygotowały dwa numery gazetek szkolnych dotyczące zagadnień wielokulturowości w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i doświadczeń historycznych. W naszym regionie na konkurs nadesłano 70 prac ze szkół podstawowych oraz 53 prace ze szkół gimnazjalnych.
Nasza szkoła(Justyna Krybus, Wojciech Zawada, Ewa Pabian, opiekun Małgorzata Tykierka)zajęła 3 miejsce w woj. śląskim w kategorii szkół podstawowych. Laureaci konkursu odebrali 14 maja br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nagrody z rąk wiceminister edukacji Krystyny Szumilas i wicewojewody śląskiego Adama Matusiewicza.
hpim5200_400hpim5203_400

Międzynarodowy konkurs "Bezpieczeństwo dla wszystkich"

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało”Bezpieczeństwo na drodze to wspólna korzyść”. Klasy wykonywały plakaty dotyczące bezpieczeństwa. Zadaniem dzieci było zaproponowanie pomysłów, jak wspólnie dbać o bezpieczeństwo. Spośród wszystkich prac nadesłanych z całej Polski jury wybrało 7 najlepszych. Praca nadesłana przez klasę IIIa zastała bardzo wysoko oceniona i zakwalifikowana do finału krajowego. Te wspaniałe efekty zwycięska klasa osiągnęła pod opieką Anity Blochel – koordynatora działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze. W nagrodę cała klasa IIIa wraz z opiekunem została zaproszona na finał krajowy do Warszawy. Podczas dwudniowego pobytu w stolicy uczniów czeka mnóstwo zabaw i atrakcji, które zapewni im firama Renault. Dzieci będą miały również okazję uczestniczyć w imprezie krajowej, podczas której dokonają prezentacji. Klasa, ktora przedstawi najciekawsze pomysły, będzie reprezentowała Polskę na międzynarodowym finale w paryskim Disneylandzie.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Prawidłowe odżywianie, walka z nadwagą i niedowagą, przeciwdziałanie agresji i higieniczny tryb życia to główne tematy, na których skupiliśmy się w przygotowanym projekcie. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis. Tym samym zostaliśmy przyjęci do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
2_400Logo naszej szkoły jako szkoły promującej zdrowie zaprojektowały uczennice klasy VI (ich projekt zwyciężył w szkolnym konkursie). Zostało ono wykonane przy pomocy techniki komputerowej.

Koordynatorkami programu były panie: Justyna Drzymała i Celina Szmidt.