Projekty edukacyjne

Projekt Ślady przeszłości

Od października 2014 roku młodzież naszego kuźniańskiego gimnazjum współpracuje z TMZR w Kuźni Raciborskiej opiekując się zabytkami architektury cmentarnej. Uczennice klasy II C podjęły się udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest opieka i zachowanie od zapomnienia zabytków ważnych dla społeczności lokalnej.

Program Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki od 2001r. organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Czytaj więcej →

„Razem przy stole w Europie”- wizyta w niemieckim Waltrop

              Gimnazjum w ZSO w Kuźni Raciborskiej od wielu już miesięcy współpracuje ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Turcji i Bułgarii. Realizujemy wspólnie projekt „ Razem przy stole w Europie” w ramach programu Socrates – Comenius. Wiąże się to nie tylko z pracami nad wspólną książką kucharską, ale również z wizytami partnerskimi w poszczególnych szkołach. Tam uczniowie i nauczyciele dzielą się własnymi doświadczeniami kulinarnymi, co owocuje poszerzeniem wiedzy o tradycyjnych potrawach krajów partnerskich. Ma to również przełożenie na zawieranie nowych znajomości oraz przełamywanie barier językowych. Czytaj więcej →

“Trzymaj formę”

W szkole podstawowej wśród uczniów klas piątych i szóstych realizowany jest program “Trzymaj formę”, w ramach którego dzieci uczą się między innymi: jak właściwie się odżywiać, aktywnie wypoczywać, świadomie dokonywać wyboru produktów spożywczych, czytać etykiety i rozumieć znaczenie umieszczonych na nich symboli, obliczać wskaźnik BMI. Czytaj więcej →

Projekt “Moja szkoła i Ja”

Nasza szkoła wraz z Gminą oraz Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Rudach realizuje projekt pod nazwą „Moja szkoła i Ja”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych oraz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia uczniów kl. I-III ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację procesu kształcenia w szkole.

W ramach projektu nasza szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zwiększenia atrakcyjności organizowanych zajęć i wzbogacania metod nauczania szczególnie do stosowania metod aktywizujących i stymulujących proces nauczania. Czytaj więcej →

Owoce w szkole

 

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Czytaj więcej →

60 – lecie naszej szkoły!

dzialaj_lokalnie_logo_rgb_400festyn_40016 czerwca od godziny 15.00 świętowaliśmy 60-lecie naszej szkoły. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i zaproszeni goście bawili się na festynie sportowym zorganizowanym pod hasłem “Rusz się mamo, rusz się tato!”. Pani dyrektor Kinga Apollo pokrótce przypomniała bogatą historię szkoły. Później przyszła pora na podziękowania zarówno dla byłych dyrektorów, jak i pracowników naszej szkoły. W bogatym programie  festynu znalazły się m.in. program artystyczny prezentujący talenty naszych uczniów, rodzinne rozgrywki sportowe, wystawy dotyczące historii szkoły, jej sukcesów. Można było także nabyć jubileuszowe wydanie gazetki uczniowskiej. Pogoda dopisała, humory również, wszyscy w doskonałych humorach i atmoserze  sportowej rywalizacji bawili się do wieczora. Festyn został dofinansowany ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Turniej Talentów Piłkarskich

dzialaj_lokalnie_logo_rgb_400_01mecz_400W sobotni poranek na stadionie w Kuźni Raciborskiej odbył się Turniej Talentów Piłkarskich. Prócz zespołów z Kuźni Raciborskiej, Rudnika, Raciborza, Nędzy i Pietrowic Wielkich udział w meczu wzięła czeska drużyna z ZS Odry. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Hubert Kostka – złoty medalista z roku 1972 z Monachium, Łukasz Zejdler – wychowanek Unii Racibórz, reprezentant Polski do lat 21. Władze powiatowe reprezentowali: Andrzej Chroboczek oraz Władysław Gumieniak, natomiast władze lokalne, Pani Burmistrz Rita Serafin. Akcja została dofinansowana ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Imprezę przygotował i poprowadził pan Wojtek Gdesz.

Międzynarodowy program wymiany-Comenius

Wizyty naszych nauczycieli i uczniów wiązały się z tematyką świąt narodowych danego kraju, stąd też w ramach obchodów Święta Flagi oraz Konstytucji 3 maja gościliśmy nauczycieli i uczniów właśnie z tych krajów.
Przystąpienie do programu z pewnością przybliżyło nam kulturę i wiedzę o tych krajach, Pozwoliło również na zapoznanie się z ich systemem szkolnictwa.
Dla dociekliwszych stworzyliśmy również stronę internetową, na której -niewykluczone- iż odnajdziecie bliższe informacje na temat : naszego projektu,szkół partnerskich, kolegów, nauczycieli a może się zdarzyć, że zauważycie tam siebie samych.
Zapraszamy zatem na stronę

http://www.myprojectsforum.com/