Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Przewodnicząca – Anita Krupa
Skarbnik
– Izabela Żurek
Sekretarz
– Ilona Burgieł
Komisja
Rewizyjna – Tomasz Kostka, Elwira Ogonowska

Zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich oddziałów klasowych na pierwsze zebranie Rady Rodziców w dniu 17.09.2014r. o godz. 17.00 do świetlicy szkolnej.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI TRÓJEK KLASOWYCH

Serdecznie zapraszamy rodziców – delegatów poszczególnych klas, na zebranie Rady Rodziców we wtorek 04.03.2014r. o godz. 16.30 do świetlicy szkolnej.

 

SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI

Chcąc uściślić informacje dotyczące składek na Komitet Rodzicielski, przytaczamy § 6 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców, zatwierdzonego na posiedzeniu w dniu 28.10.2013r.

Wyciąg z regulaminu: Czytaj więcej →

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO FESTYNU MIKOŁAJKOWEGO

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców chcących pomóc w organizacji i przygotowaniach do Festynu Mikołajkowego (szczegółowe informacje przekazane zostaną na najbliższym zebraniu rodziców w klasach w dniu 12.11.2013r.)

Ogłoszenie

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich oddziałów klasowych na zebranie Rady Rodziców w dniu 28.10.2013r. o godz. 16.00 do świetlicy szkolnej.

Uwaga!!!

Rada Rodziców informuje, że wysokość składki na Komitet Rodzicielski, w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 50,00 zł.

Pieniądze można przekazywać za pośrednictwem wychowawców klas, bądź też bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Racibórz
Odział Kuźnia Raciborska

70 8475 1032 2004 0000 0550 0001

(przelew na konto powinien być dokładnie opisany: imię, nazwisko i klasa dziecka)

Prosimy, aby wpłata została dokonana (jednorazowo lub w dwóch ratach) do dnia 31.03.2014r.

______________________________

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca: Anita Krupa
Skarbnik: Izabela Żurek
Sekretarz: Ilona Burgieł
Członkowie: Renata Napiórkowska, Kornelia Kowalczyk