Skargi i wnioski

Skargi i wnioski składać można:

  • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących , ul. Piaskowa 28, 47-420 Kuźnia Raciborska

  • telefonicznie lub faksem – numer: 0 32 4191318

  • pocztą elektroniczną: sp1kuzniar@poczta.onet.pl

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły.