Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej prowadzi m.in.

  • księgę ewidencji dzieci,
  • księgę uczniów,
  • dziennik korespondencji,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy.