Godziny pracy

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 10 minut, po 3 i 6 lekcji 15 minut. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 kończą o godz.14.25.

Sekretariat szkoły pracuje w godz. 7.00 – 15.00.

Plan lekcji dostępny jest pod adresem: http://zsokuznia.tox.pl/plan-lekcji-kl-i-iii/